• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • ติดต่อโดยตรงไปยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ติดต่อโดยตรงไปยัง หัวหน้าฝ่ายงาน
  • ติดต่อโดยตรงไปยัง ครูที่ปรึกษา
  • กรณีต้องการปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง ให้แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ระบบจะลิงค์ข้อมูลส่งต่อไปยัง Line ของ ผอ.กนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม โดยตรง เมื่อทางโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด