• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
145 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ 0-7737-7357
โทรสาร 0-7737-7066 หรือ 0-7737-7357 ต่อ 18
e-mail : info@kss.ac.th