• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
 • website counter
 • ครั้ง
 • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เว็บไซต์โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
http://kss.ac.th/
เว็บเพจโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
https://web.facebook.com/kohphangansuksaschool
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
- มาตรการร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • ติดต่อโดยตรงไปยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ติดต่อโดยตรงไปยัง หัวหน้าฝ่ายงาน
 • ติดต่อโดยตรงไปยัง ครูที่ปรึกษา
 • กรณีต้องการปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง ให้แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ระบบจะลิงค์ข้อมูลส่งต่อไปยัง Line ของ ผอ.กนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม โดยตรง เมื่อทางโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด
 • โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
  145 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
  โทรศัพท์ 0-7737-7357
  โทรสาร 0-7737-7066 หรือ 0-7737-7357 ต่อ 18
  e-mail : info@kss.ac.th